Sommer / Fest Lørdag d. 10 August 2019

 

Nu er det blevet sommer og det er tid til at afholde vores sommerfest.

 

Det bliver hos Ditte og Peter. Hindholmvej 53, Sandved.

 

Vi mødes kl. 14,00 til en tår kaffe med kage, forhåbentlig i deres have.

 

Når kaffen er drukket, bliver der tid til at se på Ditte og

 

Rasmuses fugle. Peter har ikke nogen endnu ???? men det kommer nok.  

 

             I år tager vi den bedste unge med 19 ring med, så kan vi lege dommere.

 

Den fugl med flest stemmer få et diplom.

 

Lotteri bliver der også og der er igen flotte

 

præmier som er sponseret.

 

     Ca. kl. 17,30 får vi lidt at spise, hvad    

 

        menuen består af, er det kun værtsparret der ved ???

 

Pris pr. deltager bliver 150,00 kr. Kredsen sørger for maden, incl. Vin - Øl eller vand til maden.

 

 Vi skal mindst være 12 personer for at Arrangementet kan blive til noget.

 

Dette var måske en god måde for vores nye medlemmer at mødes på, og få en god fuglesnak.

 

Ps. Tilmeldingen er bindene.

 

Tilmelding senest lørdag d. 3 August på Mobil 22948164 eller Mail spjohansen@stofanet.dk

 

Øl og vand til senere indtagelse, tager man selv med.

 

På gensyn. Bestyrelsen kreds 3

 

 

 

 

 

 

Lørdag d. 01-06 2019 blev der afholdt Østdansk Mesterskab på Grønnegade Kaserne

 

Bestyrelserne for kreds 2 og 3 var igen i år gået sammen for at lave forårets sidste udstilling – Østmesterskaberne 2019.

Der var 28 udstillere og tilsammen var der udstillet 240 fugle, så dagens dommer Bjarne Christensen havde travlt, og der var mange virkelig gode fugle at bedømme.

Noget der især kendetegnede udstillingen var det gode samarbejde fra alle de aktive medlemmer af begge kredse – både i hallen, men bestemt også ’ bagstage’, hvor der blev sørget godt for alle, så ingen manglede noget - hverken mad, drikke eller lidt sødt J

Som så ofte før blev det en lang dag, men alle satte stor pris på, at Bjarne gav sig tid til at kommentere bedømmelserne i løbet af dagen.

På bestyrelsernes vegne siger vi TAK for alle gaver til lotteri og de flotte tombola fugle.

Tak for en super skøn dag i Næstved.

 

Dagens vinder blev Jens Otto Sørensen med en voksen grå isabel, der virkelig viste sig flot frem på dagen.

Bedste unge i standart blev vundet af Jørgen Larsen med en rigtig flot grågrøn hun.

Vibe og Thys vandt BIS hos de australske med en gulmasket ung han.

Linette vandt begge junior titler med hhv. en ung blå han og en lille himmelblå skyggevinge.

      

Kære bestyrelser og medlemmer i kreds 2 og 3.

Tak for en lang, men herlig dag på en velarrangeret udstilling i Næstved. 
Glade mennesker, voldsomt gode fugle - og mange af dem. Hvad mere kan man forlange.
Tillykke til alle vinderne.
.... og så oven i det hele en sæk kaffe og en pose frø (eller var det omvendt) for 30 kr. i lotteriet. Jo, I kan noget.
Tak for den fine dommergave....

 

Bjarne Christiansen.

 

Jeg kan vist på alles vegne i både i kreds 2 & 3
takke utrolig mange gange for den store opbakning der har været til Østdansk mesterskabet i dag 
Vi var 35 tilmeldte og havde over 240 fugle 
Så der var travlt på alle fronter både for bag og ved siden af dommer reolerne  men gik SUPER...
Og den store og flotte sponsering og opbakning der var til lotteriet...

 Ditte.

 

 

 

 

 

Lørdag d. 09-09-2019. Havde vi vores første møde i 2019 hos Eva og Per i Næstved.

Kreds 3 var igen mødt talstærkt op til et møde hvor vi var 14. Jeg havde en fornemmelse af, at alle fik en anden opfattelse af et andet fuglehold, hvor det ikke var undulater der var i højsædet. Jeg tror at alle fik svar på deres spørgsmål, det var både om at pasning og avl af mindre papegøje arter samt frø blandinger og andet kosttilskud.

Da fugle huset var beset og mange spørgsmål var vendt blev det tid til kaffe og kage, samt øl og vand. På vej ind i deres køkken fremviste Eva en Rosa kakadue unge,40 dage gammel, den  blev  håndopmadet og var i varmekasse. Den var kun en uge gammel da den blev taget  ind, da forældrene var gået fra den. Spændende og krævende projekt.  

Da alle havde fundet sig en plads, tog Søren ordet, han startede med at byde vores nye medlem Thea velkommen i kredsen. Thea valgte at fortælle lidt om sig selv. Derefter blev vores Generalforsamling i DUK  diskuteret bla. om hvem man gerne så i den nye bestyrelse og fremtiden i undulat sporten. Så alle afventer et forhåbentlig positivt resultat af valget d. 30-03-2019. I Antvorskovhallen 4200 Slagelse.

Mødet sluttede ca. kl. 17.00

Således opfattet af Søren P.

 

 

 

 

 

 

Julemøde lørdag d. 8-12-2018.  Hos Pia og Søren

Vi var samlet 11 voksne og 2 børn til en hyggelig eftermiddag.

Da alle var mødt op blev der serveret gløgg med æbleskiver. Derefter et kik i kælderen på undulater, der var ikke så meget at se på, da der ikke var det store  held i år med hensyn til yngel, her var der kun en enkel unge i hver kasse eller slet ingen.

Så var det blevet tid til kaffe med hjemmebag, og som altid gik snakken livligt om alt muligt. Da  det var jo et julemøde havde hvert medlem  en pakke med som der skulle trækkes lod om, så alle fik en pakke med hjem. Da alle havde fået pakket op og der var faldet lidt ro på, blev der hygget med lotteri, med mange gode præmier som medlemmerne havde sponseret, med bl. 2 par undulater, samt kolber fra Fuld af dyr i Slagelse og andre gode ting.

Et hyggeligt møde sluttede omkring kl. 17.30

 

 

Referent Søren P.

 

Referat fra kreds 3 Generalforsamling d. 03-11-2018.

 Hos Emmy og Mogens: Traditionen tro.

Var der dækket op til biksemad med spejlæg og pandekager med øl eller vand. Efterfølgende et  kik i Mogens fugle hus.

Så var det blevet tid til vores årlige Generalforsamling.

 Dagsorden:

Punkt: 1. Valg at dirigent. (Valgt blev Susanne)

Punkt: 2. Valg af stemmetællere. (Annika blev valgt)

Punkt: 3. Formandens beretning (Blev godkendt)

Punkt: 4. fremlæggelse af regnskab (Blev godkendt)

Punkt: 5. Indkomne forslag.  Ingen

Punkt: 6. Valg til bestyrelsen på valg Formand Søren P. (Som blev genvalgt) Uden for tur. Mogens ønskede ikke genvalg. Som ny sekretær blev Ditte Kragh valgt for et år.

Punkt: 7. Valg af suppleant på valg Sved Erik ønskede ikke genvalg som ny blev Annika Kjøng Nielsen valgt.

Punkt: 8. Valg af bilagskontrolant Susanne Mortensen som blev genvalgt.

Punkt: 9. Valg bilagskrontrolant suppleant blev Svend Erik valgt.

Punkt: 10. Eventuelt: og som altid er det her at snakken går livligt.

Susanne takkede de fremmødte for god ro og orden.

 Som afslutning var der lotteri og som vanlig med god tilslutning. Derefter varder dækket op til kaffe med hjemmebag.

Således opfattet af Søren P.