Udstillings undulater

UDSTILLINGS-UNDULATER

                

Denne side sætter fokus på hvad en udstillingsundulat er og hvordan det er at have denne hobby.

 

Hvad er en udstillings-undulat: Oprindeligt kommer undulaten fra Australien, de mindre undulater som man ser hos Fuglehandlere i dag, ligner den vilde undulat mest. De fugle vi har som hobby er væsentlig større. Den oprindelige undulat er lysegrøn, men der er gennem årene kommet mange forskellige varieteter til, så i dag er der mange at vælge imellem.

 

Avl: De undulater vi yngler med har stamkort, derved undgår vi at sætte for nært beslægtede fugle sammen. Vor ynglesæson starter som regel i begyndelsen af oktober, lige efter Danmarksmesterskabet, det vil sige at man i den mørke vintertid har noget at tage sig til. Vi yngler 4-6 måneder. Parrene går enkeltvis i dertil indrettede ynglebure, dette for at vi kan være sikker på hvem forældrene er. Når fuglene er sat sammen går der ca. 14 dage før det første æg er lagt, derefter går der ca. 18 dage inden den første unge kommer ud af ægget, såfremt dette er befrugtet. Ungerne bliver ringet når de er ca. 6 dage gamle. I løbet af en måned forlader ungerne reden, de går så hos forældrene til de selv begynder at spise. Normalt lægger hunnerne æg to gange på en sæson.

Ungerne: Når ungerne bliver taget fra forældrene, går de et stykke tid i bure sammen med andre unger. Her begynder man som ofte at træne fuglene i udstillingsbure, dette gør at de senere, når de skal på udstilling er mere rolige så dommeren bedre kan bedømme dem.

Avls-program: De fleste af os har en eller anden form for avls-program, det bruger vi til at styre avlsarbejdet, samt til at udskrive stamkort med. Her kan man styre avlen, så man bygger en stamme op, ud fra de fugle man har købt.

Udstilling: Der er flere udstillinger om året både for ungfugle og voksne fugle. Kredsene rundt om i landet afholder disse. Hovedklubben Dansk Undulat Klub afholder et DM om året, det holdes skiftevis i Jylland og på Sjælland. Når man skal udstille gøres fuglene i stand, det vil sige at man sørger for at de er i en god kondition, samt at de spots fuglene har bliver tyndet ud, der må kun være 3 spots i hver side.

Undulatrum og indretning af dette: Dette afsnit illustreres bedst ved at besøge de forskellige opdrættere. Når man starter på denne hobby bør man derfor besøge så mange opdrættere det er muligt for at danne sig et indtryk af hvordan mulighederne for indretning er. Ud fra disse besøg kan man så indrette sit fuglerum, sine ynglebure og redekasser, så det passer til de forhold og krav man selv har. 

Indkøb af fugle: Her bør man, når man besøger de opdrættere man har udset, udvælge sig en eller flere af disse som man mener, har de fugle man ønsker at investere i. Prisen for fuglene er fra ca. kr. 200,- og opefter.

Hvor mange fugle: Dette afhænger af fuglerummets størrelse og hvor meget man kan overkomme at passe, det kræver nogen tid i ynglesæsonnen at passe dem, har man f.eks. 10 ynglepar skal man nok regne med at bruge en til to timer hver dag.

Foder:Her bruger vi en undulatblanding, som er sammensat af det firma vi nu har udsøgt til at levere netop den blanding, vi hver især mener er den rigtige. Desuden får fuglene i ynglesæsonen en eller anden form for det vi kalder opmadningsfoder, samt tilskud af vitaminer og mineraler. Dette afsnit er svært at beskrive, så når du besøger de forskellige opdrættere så spørg dem hvad de bruger.

Lys og luft: Det er vigtigt at lyset svarer til dagslys i ynglesæsonen samt at luften i rummet bliver skiftet ud, fuglene støver en del.

 

Kig på billederne nedenfor, klik på billederne for at se beskrivelse.