PERFEKTIONSSTANDARD

 

1. KONDITION Perfekt udstillingskondition kan defineres, som en fugl, der er komplet i fjerdragten. Hvad enten det drejer sig om en Buff eller Yellow fugl, skal fjerdragten udvise den fuldkommenhed og glans, der er kendetegnende for godt helbred og god klargøring. Enhver fugl, der ikke er i perfekt udstillingskondition, skal straffes.

 

2. TYPE Yndefuldt tilspidset fra nakke til halespids, med en anelse konkav ryglinie og et ret bredt og pænt buet bryst.

 

3. LÆNGDE Den ideelle længde er minimum 8½ tomme (216 mm) fra hovedets isse tilhalespidsen. Imidlertid er undulaten, som noget meget vigtigt, en fugl der er harmonisk bygget og med stil. Dette bør altid tages i betragtning.

 

4. VINGER Den ideelle længde på vingen skal være 45 % af undulatens ideelle længde målt fra skulder til spidsen af den længste slagfjer. Vingen skal have 7 synlige og fuldt udgroede slagfjer, og båret så den ender ved halepuden. Vingespidserne må ikke krydse hinanden.

 

5. HOVED Stort, rundt, bredt og symmetrisk set fra enhver vinkel. Kurvet form af hoved begyndende ved vokshud, med lift udad og op ad fortsættende over issen til et fyldigt baghoved som går over i ryglinien med graciøst svaj.

 

6. NÆB Trukket godt tilbage i maskens fjer.

 

7. ØJNE Skal være levende og klare og placeret et godt stykke fra hovedets front og isse.

 

8. SKULDRE Skulderpartiet skal være bredt set fra enhver vinkel.

 

9. HALE Skal være lige og stram med to lange halefjer. Den ideelle længde, målt fra vingespids til halespids, bør være 35 % af undulatens længde.

 

10. HOLDNING Fuglen skal være rolig på pinden og se frygtløs og naturlig ud. Stillingen skal være 30 grader fra en lodret linie gennem øjet til halespidsen.

 

11. MASKE OG SPOTS Masken skal være ren, dyb og bred. Hvor det kræves af varietetsstandarden, ornamenteret med 6 jævnt fordelte store runde spots, hvor de 2 yderste er delvist dækket af det nederste af kindpletterne. Størrelsen af spots skal være i proportion med resten af fuglens sammensætning som vist på idealbilledet.

 

12. BEN OG FØDDER Benene skal være lige og stærke. Fødderne skal have 2 fremadrettede tæer og 2 bagudvendte tæer og klør der griber godt fast i pinden.

 

13. TEGNINGER På kinder, nakke, hals og vinger skal de være som beskrevet i farvestandarden.

 

14. FARVE Som beskrevet i farvestandarden.

 

15. PERFEKTIONSSTANDARDFOR HUNNEN Hvad der gælder for hannen i følge perfektionsstandarden, gælder også for hunnen med undtagelse af hovedkarakteristika. Hovedet skal være lige så bredt som hannens set forfra, men skal have lidt mindre lift i fronten uden at miste den bløde runde kurve fra vokshud over issen og over i ryglinien set fra siden.

 

(Godkendt på DUK's Generalforsamling 2002.)

 

RETNINGSLINIER FOR DOMMERE OG UDSTILLERE

 

Fejl eller mangler, der skal straffes af dommerne.

 

Hvor ordet straffes benyttes, betyder det, at dommeren skal effektuere en straf, svarende til, hvor stor den enkelte dommer vurderer den aktuelle fejl eller mangel, som han bliver præsenteret for er. Hvor ordet direktiv bruges, er der tale om at dommeren nøje skal følge de anviste retningslinier.

 

FÆLLES FOR ALLE VARIETETER

 

1. KONDITION Perfekt udstillingskondition kan defineres, som en fugl, der er komplet i fjerdragten. Hvad enten det drejer sig om en Buff eller Yellow fugl, skal fjerdragten udvise den fuldkommenhed og glans, der er kendetegnende for godt helbred og god klargøring. Enhver fugl, der ikke er i perfekt udstillingskondition, skal straffes.

 

2. LONG-FLIGHTED En fugl, der viser long-flight karakteristika (forøget længde af slagfjer og halefjer), skal diskvalificeres. (direktiv)

 

3. SCALY-FACE Fugle, der viser tegn på SCALY-FACE, skal fjernes fra udstillingslokalet af udstillingsledelsen og dette skal refereres til dommeren. Hvor det er muligt skal de angrebne fugle isoleres fra udstillingslokalet, det samme skal andre fugle, der viser tegn på sygdom eller udmattelse. (direktiv)

 

4. FLECK Defineres som enhver mørk markering på toppen eller fronten af kappen. Disse markeringer skal straffes strengt, med tanke på at standarden for enhver varietet foreskriver at FRONT OG TOP AF KAPPEN SKAL VÆRE REN OG FRI FOR ALLE MARKERINGER.

 

5. OPALINETEGNING Denne fejl kan optræde i alle varieteter, der er tegnet som den normale lysegrønne. Det defineres som et synligt lag af kropsfarve, der træder frem på kinderne, baghovedet, halsen og vingerne og som bevirker at denormale tegninger fremtræder mere udviskede. Varierende grader af opalinetegning skal straffes underhensyntagen til graden heraf.

 

6. SPOTS Hvor der i henhold til standarden skal være spots, skal manglende, uregelmæssige eller dårligt formede spots straffes.

 

7. SLAGFJER Fugle, der viser flere eller færre end syv slagfjer skal straffes.

 

8. ARVELIGE FEJL F.eks.: Hængende hale, forsnævringer på halsen, dårlig ryglinie, dårlig type, dårlig vingestilling, fremtrædende næb etc. skal straffes.

 

9. PERIODISKE FEJL Manglende slagfjer, halefjer, spots (især de yderste spots), tilstedeværelsen af fjerpigge og blodpigge skal vurderes med passende hensyntagen til indvirkningen på den generelle kondition og harmoni og skal straffes i henhold hertil. Fugle hvor begge lange halefjer mangler, skal diskvalificeres.

 

10. ENHVER DEFORMITET Skal straffes.

 

11. KROPSFARVE Ujævnhed i, eller afblegning af kropsfarven i en grad der ligger under hvad standarden beskriver, og enhver udspredelse af andre farver end beskrevet i standarden skal straffes. Fugle, der ikke er brogede og som viser nakkeplet, skal udstilles i klasserne for normaltegnede fugle, og straffes.

 

FEJL OG/ELLER MANGLER, SOM KUN GÆLDER FOR BESTEMTE VARIETETER (UDOVER DE I PUNKT 1

 

TIL 11 NÆVNTE):

 

12. ALLE OPALINER Kanterne på alle vingefjer skal være klart afgrænset og vise samme farve som kroppen. Mangel på kropsfarve ivingerne, udvaskning af vingetegningerne eller "tommelfinger" mærker skal straffes. V-tegnet skal være af samme farve som kroppen, enhver forekomst af mørke markeringer i V-tegnet skal straffes. Enhver forekomst af meget mørke markeringer indenfor området med bølgetegninger på bagsiden af hovedet og nakken skal ligeledes straffes. Pletter af normale farver i de lange halefjer skal straffes.

 

13. NORMAL og OPALINE-ISABEL, NORMAL og OPALINE-GRÅVINGE

Disse fire varieteter skal straffes hvis kropsfarven er under eller over 50 % af normal kropsfarve

 

14. LUTINO og ALBINO Følgende afvigelser fra standarden skal straffes: En bleg viol farve i kindpletterne eller isabel brune spots eller markeringer på nakke, vinger eller hale. Lutino: Der må ikke findes grønt skær. Albino: Der må ikke findes blåt eller gråt skær.

 

15. LYSVINGE (Normale gulvingede og hvidvingede). Følgende afvigelser fra standarden skal straffes. Afblegning af kropsfarven til under 90 %, hvad der svarer til normalfarven. Blege viol, blege blå eller blege grå kindpletter. Indtrængning af blå eller grå farve i de lange halefjer. Enhver aftegning i vingerne i henhold til graden af tegning.

 

16. TOPPEDE En ukomplet eller ødelagt cirkulær, halvcirkulær eller "tuftet" top skal straffes. Herudover skal varieteten straffes på basis af de retningslinier der gælder for den varietet der bærer toppen.

 

17. SPANGLE Følgende afvigelser fra standarden skal straffes hårdt: Helt sorte fjer på vingerne. Ukorrekte eller manglende spots.

 

DOBBELTFAKTOR SPANGLE: Enhver form for mørk aftegning på fuglen samt grønt, blåt eller gråt skær skal straffes.

 

18. AUSTRALSKBROGET Følgende afvigelser fra standarden skal straffes: En hel gul eller hvid kropsfarve. En ubrudt kropsfarve. Helt gule eller hvide vinger. Udflydende maskefarve rundt om halsen eller i nakken og mangel af en eller flere spots

 

19. LYSSLAGFJERET Mangel på nakkeplet, brudt kropsfarve og/eller tilstedeværelsen af mørke slag- eller halefjer skal straffes.

 

20. DANSKBROGET Mørke aftegninger på vingerne skal straffes hvis de udgør mindre end 10 % og mere end 20 % af det samlede areal.

 

21. FORSKELLIG-ØJET BROGET Udstilles som australskbroget, og straffes for fejlen.

 

22. SORTØJET GUL og SORTØJET HVID Alle grønne eller blå fjer eller grønt eller blåt skær på kroppen samt ethvert sort, grumset eller farvet skær i vingerne skal straffes.

 

23. GULMASKET TYPE I Enhver udbredelse af den gule maskefarve i kropsfarven skal straffes. Undtagelse herfor er beskrevet i note under farvestandarden.

 

24. GULMASKET TYPE II og GULDMASKET I dobbeltfaktor form er en smule udflydende maskefarve i kropsfarven i forbindelse med bunden af masken tilladt. Undtagelse herfor er beskrevet i note under farvestandarden.

 

25. LACEWING Ukomplette tegninger af isabel eller opaline-isabel brune markeringer inklusive de lange halefjer eller ethvert skær af grønt eller blåt/gråt i kropsfarven skal straffes.

 

26. NORMAL og OPALINE BRUNVINGE Komplet mangel på kropsfarve skal straffes.

 

27. CLEARBODY Enhver mørkfarvning af slagfjer, enhver afblegning eller udviskning af tegning på vinger, kinder, nakke, halseller lange halefjer skal straffes.

 

PERFEKTIONSSTANDARDEN, POINTSKALAERNE, FARVE STANDARDERNE, OG IDEALER SAMT DISSE

 

RETNINGSLINIER DOMMERNØGLE DUK’s dommergruppe

 

Skal alle benyttes i sammenhæng med hinanden, de spiller alle en rolle som retningsviser for både dommer og udstiller.

 

 

Pointskala

Variteter

Kondition, størrelse,type, harmoni

Hovedets form og størrelse

Maske og spots

Farven

Varieteten

NORMAL Lyse-, Mørke-. Oliven- og Grågrøn

35

15

10

10

30

NORMAL Himmelblå, Kobolt, Mauve, Viol og Grå

35

15

10

10

30

OPALINE: Lyse-, Mørke-. Oliven- og Grågrøn

35

15

10

10

30

OPALINE: Himmelblå, Kobolt, Mauve, Viol og Grå

35

15

10

10

30

ISABEL: Lyse-, Mørke-. Oliven- og Grågrøn

35

15

10

10

30

ISABEL: Himmelblå, Kobolt, Mauve, Viol og Grå

35

15

10

10

30

OP.ISA.: Lyse-, Mørke-. Oliven- og Grågrøn

35

15

10

10

30

OP.ISA.: Himmelblå, Kobolt, Mauve, Viol og Grå

35

15

10

10

30

LUTINO & ALBINO

35

15

10

30*

10

LYSVINGER: Hvidvinger & Gulvinger: Lyse-,Mørke-. Oliven- og Grågrøn og Himmelblå,Kobolt, Mauve, Viol og Grå

35

15

10

10

30

TOPPET: I alle farvenuancer og varieteter

35

15

10

10

30+

SPANGLE: I alle farvenuancer og varieteter

35

15

10

10

30

SPANGLE DOBBELT FAKTOR:

35

15

10

30*

10

BROGET (dominant): I alle farvenuancer og

varieteter

35

15

10

10

30

BROGET (lysslagfjeret): I alle farvenuancer og

varieteter

35

15

10

10

30

BROGET (hollandsk): I alle farvenuancer og

Varieteter

35

15

10

10

30

BROGET (dansk): I alle farvenuancer og

Varieteter

35

15

10

10

30#

MØRKØJET (ensfarvet)

35

15

10

30*

10

GULMASKET I, II og GULDMASKET: alle

varieteter i blå serie

35

15

10

10

30

RAINBOWS: Opaline Hvidvinge Gulmasket &

Guldmasket

35

15

10

10

30

GUL (australsk): lys, mørk og oliven (inkl.

Opaline & Isabel)

35

15

10

30*

10

GUL & HVID (Skyggevinget): I alle farvenuancer

(inkl. Opaline & Isabel)

35

15

10

10

30

GRÅGUL & HVIDGRÅ: I alle farvenuancer (inkl.

Opaline & Isabel)

35

15

10

10

30

GRÅVINGET: Lyse-, Mørke-. Oliven- og Grågrøn

og Himmelblå, Kobolt, Mauve, Viol og Grå (inkl.

35

15

10

10

30

Opaline Gråvinget)

35

15

10

10

30

LACEWING: Gul & Hvid (inkl. Opaline)

35

15

10

10

30

BRUNVINGET: Lyse-, Mørke-. Oliven- og Grågrøn

og Himmelblå, Kobolt, Mauve, Viol og Grå (inkl.

Opaline Brunvinget)

35

15

10

10

30

OPALINE, ISABEL & OP. ISA. LYSVINGER

35

15

10

10

30

CLEARBODY: I alle farvenuancer (inkl. Opaline)

35

15

10

10

30

SADDLEBACK: I alle farvenuancer

35

15

10

10

30

SLATES: I alle farvenuancer og varieteter

35

15

10

10

30

Dansk Dominant – Enkeltfaktor – i alle

farvenuancer og varieteter

35

15

10

10

30

Dansk Dominant – Dobbletfaktor

35

15

10

30*

10

 

* Point for farvens dybde og renhed.

# Point for farvekontrast, brogethed og vingetegningens udbredelse.

+ Point inkluderet form og kvalitet af top.

Teams på 6 eller 4 af enhver farve:

General farve og varietet: 50 point

Ensartethed: 50 point.

 

 

FARVESTANDARDER

LYSEGRØN :   Maske: Smørblomstgul, dekoreret med 6 symmetrisk placerede sorte spots, hvoraf de

yderste to dækkes delvis af kindpletterne.

Kindpletter: Viol

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside klar af en kraftig og jævn græsgrøn farve.

Tegninger: På hoved nakke, hals og vinger sort og skarpt på en smørblomstgul baggrund.

Hale: Lange fjer mørkeblå.

Fødder og ben: Blå/grå marmorerede.

Øje: Sort med hvid iris.

MØRKEGRØN : Som ovenstående, men med en dyb laurbærgrøn kropsfarve.

Halefjerene skal være af en mørkere nuance.

OLIVENGRØN : Som ovenstående, men med en dyb olivengrøn kropsfarve. Halefjerene skal være af

en mørkere nuance.

GRÅGRØN Den Grågrønne lægger sig op ad standarden for den lysegrønne bortset fra på

følgende punkter:

Kindpletter: Grå

Kropsfarve: Mat sennepsgrøn.

Hale: Lange fjer sorte.

(Den skal bemærkes, at der er lyse, mellem og mørke former af grågrønne).

 

   

1.0 Lysegrøn                               1.0 Mørkegrøn                          0.1 Grågrøn

 

 

LYS GUL

Maske: Smørblomstgul.

Kindpletter: Sølvagtigt hvide.

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside dyb gul og så fri for grønt skær som muligt.

Slagfjer og hale: Lysere end kropsfarven.

Fødder og ben: Blå/Grå marmorerede.

Øje: Sort med hvid iris.

MØRK GUL Som ovenstående, men med tilsvarende dybere nuancer.

OLIVEN GUL som ovenstående, men med tilsvarende dybere nuancer.

GRÅGUL Den grågule lægger sig op ad standarden for den lyse gule bortset fra på følgende

punkter:

Kindpletter: bleggrå

Kropsfarve: Mat sennepsgul.

Hale og slagfjer: Off White til bleggrå

(Det skal bemærkes, at der er lyse, mellem og mørke former af grågule).

GUL (AFBLEGET)

Maske: Gul, dekoreret med 6 symmetrisk placerede, meget bleggrå spots, hvoraf de yderste

to delvist dækkes af kindpletterne.

Kindpletter: Meget blege i farven blå eller violet.

Kropsfarve: Ryg gump, bryst, flanker og underside gullig med en udvandet nuance af farven

skinnende igennem.

Hale og Vinger: Hvid, blålig eller lys grå.

Fødder og ben: Blå/Grå marmorerede.

Øje: Sort med hvid iris.

(Det skal bemærkes, at der er lysegrøn, mørkegrøn og olivengrønne former af

den afblegede gule.)

   

1.0 Opaline grågul                    1.0 Grågul                                 0.1 Isabel grågul

0.1 grågul

HIMMELBLÅ

Maske: Klar hvid, dekoreret med 6 symmetriske sorte spots, hvoraf de yderste to delvist

dækkes af kindpletterne.

Kindpletter: Viol

Kropsfarve: Ryg gump, bryst, flanker og underside rent himmelblå.

Tegninger: På hoved, nakke, hals og vinger sort og skarpt på en hvid baggrund.

Hale: Lange fjer Mørkeblå.

Fødder og ben: Blå/Grå marmorerede.

Øje: Sort med hvid iris.

KOBOLT Som ovenstående, men med en dyb, fyldig koboltblå kropsfarve. Halefjerene skal

være af en mørkere nuance.

MAUVE Som ovenstående, men med en violet, grålilla kropsfarve med en tendens til lyserødt

skær. Halefjerene skal være af en mørkere nuance.

VIOL Som ovenstående, men med en dyb, intens violet kropsfarve. Halefjerene skal være af

en mørkere nuance.

GRÅ Den Grå lægger sig op ad standarden for den

himmelblå bortset fra på følgende punkter

Kindpletter: Grå

Kropsfarve: Grå.

Hale: Lange fjer sorte.

(Det skal bemærkes, at der er lyse, mellem og mørke former af grå).

  

Himmelblå                                       0.1 kobolt                                    1.0 viol