PERFEKTIONSSTANDARD

 

1. KONDITION Perfekt udstillingskondition kan defineres, som en fugl, der er komplet i fjerdragten. Hvad enten det drejer sig om en Buff eller Yellow fugl, skal fjerdragten udvise den fuldkommenhed og glans, der er kendetegnende for godt helbred og god klargøring. Enhver fugl, der ikke er i perfekt udstillingskondition, skal straffes.

 

2. TYPE Yndefuldt tilspidset fra nakke til halespids, med en anelse konkav ryglinie og et ret bredt og pænt buet bryst.

 

3. LÆNGDE Den ideelle længde er minimum 8½ tomme (216 mm) fra hovedets isse tilhalespidsen. Imidlertid er undulaten, som noget meget vigtigt, en fugl der er harmonisk bygget og med stil. Dette bør altid tages i betragtning.

 

4. VINGER Den ideelle længde på vingen skal være 45 % af undulatens ideelle længde målt fra skulder til spidsen af den længste slagfjer. Vingen skal have 7 synlige og fuldt udgroede slagfjer, og båret så den ender ved halepuden. Vingespidserne må ikke krydse hinanden.

 

5. HOVED Stort, rundt, bredt og symmetrisk set fra enhver vinkel. Kurvet form af hoved begyndende ved vokshud, med lift udad og op ad fortsættende over issen til et fyldigt baghoved som går over i ryglinien med graciøst svaj.

 

6. NÆB Trukket godt tilbage i maskens fjer.

 

7. ØJNE Skal være levende og klare og placeret et godt stykke fra hovedets front og isse.

 

8. SKULDRE Skulderpartiet skal være bredt set fra enhver vinkel.

 

9. HALE Skal være lige og stram med to lange halefjer. Den ideelle længde, målt fra vingespids til halespids, bør være 35 % af undulatens længde.

 

10. HOLDNING Fuglen skal være rolig på pinden og se frygtløs og naturlig ud. Stillingen skal være 30 grader fra en lodret linie gennem øjet til halespidsen.

 

11. MASKE OG SPOTS Masken skal være ren, dyb og bred. Hvor det kræves af varietetsstandarden, ornamenteret med 6 jævnt fordelte store runde spots, hvor de 2 yderste er delvist dækket af det nederste af kindpletterne. Størrelsen af spots skal være i proportion med resten af fuglens sammensætning som vist på idealbilledet.

 

12. BEN OG FØDDER Benene skal være lige og stærke. Fødderne skal have 2 fremadrettede tæer og 2 bagudvendte tæer og klør der griber godt fast i pinden.

 

13. TEGNINGER På kinder, nakke, hals og vinger skal de være som beskrevet i farvestandarden.

 

14. FARVE Som beskrevet i farvestandarden.

 

15. PERFEKTIONSSTANDARDFOR HUNNEN Hvad der gælder for hannen i følge perfektionsstandarden, gælder også for hunnen med undtagelse af hovedkarakteristika. Hovedet skal være lige så bredt som hannens set forfra, men skal have lidt mindre lift i fronten uden at miste den bløde runde kurve fra vokshud over issen og over i ryglinien set fra siden.

 

(Godkendt på DUK's Generalforsamling 2002.)

 

RETNINGSLINIER FOR DOMMERE OG UDSTILLERE

 

Fejl eller mangler, der skal straffes af dommerne.

 

Hvor ordet straffes benyttes, betyder det, at dommeren skal effektuere en straf, svarende til, hvor stor den enkelte dommer vurderer den aktuelle fejl eller mangel, som han bliver præsenteret for er. Hvor ordet direktiv bruges, er der tale om at dommeren nøje skal følge de anviste retningslinier.

 

FÆLLES FOR ALLE VARIETETER

 

1. KONDITION Perfekt udstillingskondition kan defineres, som en fugl, der er komplet i fjerdragten. Hvad enten det drejer sig om en Buff eller Yellow fugl, skal fjerdragten udvise den fuldkommenhed og glans, der er kendetegnende for godt helbred og god klargøring. Enhver fugl, der ikke er i perfekt udstillingskondition, skal straffes.

 

2. LONG-FLIGHTED En fugl, der viser long-flight karakteristika (forøget længde af slagfjer og halefjer), skal diskvalificeres. (direktiv)

 

3. SCALY-FACE Fugle, der viser tegn på SCALY-FACE, skal fjernes fra udstillingslokalet af udstillingsledelsen og dette skal refereres til dommeren. Hvor det er muligt skal de angrebne fugle isoleres fra udstillingslokalet, det samme skal andre fugle, der viser tegn på sygdom eller udmattelse. (direktiv)

 

4. FLECK Defineres som enhver mørk markering på toppen eller fronten af kappen. Disse markeringer skal straffes strengt, med tanke på at standarden for enhver varietet foreskriver at FRONT OG TOP AF KAPPEN SKAL VÆRE REN OG FRI FOR ALLE MARKERINGER.

 

5. OPALINETEGNING Denne fejl kan optræde i alle varieteter, der er tegnet som den normale lysegrønne. Det defineres som et synligt lag af kropsfarve, der træder frem på kinderne, baghovedet, halsen og vingerne og som bevirker at denormale tegninger fremtræder mere udviskede. Varierende grader af opalinetegning skal straffes underhensyntagen til graden heraf.

 

6. SPOTS Hvor der i henhold til standarden skal være spots, skal manglende, uregelmæssige eller dårligt formede spots straffes.

 

7. SLAGFJER Fugle, der viser flere eller færre end syv slagfjer skal straffes.

 

8. ARVELIGE FEJL F.eks.: Hængende hale, forsnævringer på halsen, dårlig ryglinie, dårlig type, dårlig vingestilling, fremtrædende næb etc. skal straffes.

 

9. PERIODISKE FEJL Manglende slagfjer, halefjer, spots (især de yderste spots), tilstedeværelsen af fjerpigge og blodpigge skal vurderes med passende hensyntagen til indvirkningen på den generelle kondition og harmoni og skal straffes i henhold hertil. Fugle hvor begge lange halefjer mangler, skal diskvalificeres.

 

10. ENHVER DEFORMITET Skal straffes.

 

11. KROPSFARVE Ujævnhed i, eller afblegning af kropsfarven i en grad der ligger under hvad standarden beskriver, og enhver udspredelse af andre farver end beskrevet i standarden skal straffes. Fugle, der ikke er brogede og som viser nakkeplet, skal udstilles i klasserne for normaltegnede fugle, og straffes.

 

FEJL OG/ELLER MANGLER, SOM KUN GÆLDER FOR BESTEMTE VARIETETER (UDOVER DE I PUNKT 1

 

TIL 11 NÆVNTE):

 

12. ALLE OPALINER Kanterne på alle vingefjer skal være klart afgrænset og vise samme farve som kroppen. Mangel på kropsfarve ivingerne, udvaskning af vingetegningerne eller "tommelfinger" mærker skal straffes. V-tegnet skal være af samme farve som kroppen, enhver forekomst af mørke markeringer i V-tegnet skal straffes. Enhver forekomst af meget mørke markeringer indenfor området med bølgetegninger på bagsiden af hovedet og nakken skal ligeledes straffes. Pletter af normale farver i de lange halefjer skal straffes.

 

13. NORMAL og OPALINE-ISABEL, NORMAL og OPALINE-GRÅVINGE

Disse fire varieteter skal straffes hvis kropsfarven er under eller over 50 % af normal kropsfarve

 

14. LUTINO og ALBINO Følgende afvigelser fra standarden skal straffes: En bleg viol farve i kindpletterne eller isabel brune spots eller markeringer på nakke, vinger eller hale. Lutino: Der må ikke findes grønt skær. Albino: Der må ikke findes blåt eller gråt skær.

 

15. LYSVINGE (Normale gulvingede og hvidvingede). Følgende afvigelser fra standarden skal straffes. Afblegning af kropsfarven til under 90 %, hvad der svarer til normalfarven. Blege viol, blege blå eller blege grå kindpletter. Indtrængning af blå eller grå farve i de lange halefjer. Enhver aftegning i vingerne i henhold til graden af tegning.

 

16. TOPPEDE En ukomplet eller ødelagt cirkulær, halvcirkulær eller "tuftet" top skal straffes. Herudover skal varieteten straffes på basis af de retningslinier der gælder for den varietet der bærer toppen.

 

17. SPANGLE Følgende afvigelser fra standarden skal straffes hårdt: Helt sorte fjer på vingerne. Ukorrekte eller manglende spots.

 

DOBBELTFAKTOR SPANGLE: Enhver form for mørk aftegning på fuglen samt grønt, blåt eller gråt skær skal straffes.

 

18. AUSTRALSKBROGET Følgende afvigelser fra standarden skal straffes: En hel gul eller hvid kropsfarve. En ubrudt kropsfarve. Helt gule eller hvide vinger. Udflydende maskefarve rundt om halsen eller i nakken og mangel af en eller flere spots

 

19. LYSSLAGFJERET Mangel på nakkeplet, brudt kropsfarve og/eller tilstedeværelsen af mørke slag- eller halefjer skal straffes.

 

20. DANSKBROGET Mørke aftegninger på vingerne skal straffes hvis de udgør mindre end 10 % og mere end 20 % af det samlede areal.

 

21. FORSKELLIG-ØJET BROGET Udstilles som australskbroget, og straffes for fejlen.

 

22. SORTØJET GUL og SORTØJET HVID Alle grønne eller blå fjer eller grønt eller blåt skær på kroppen samt ethvert sort, grumset eller farvet skær i vingerne skal straffes.

 

23. GULMASKET TYPE I Enhver udbredelse af den gule maskefarve i kropsfarven skal straffes. Undtagelse herfor er beskrevet i note under farvestandarden.

 

24. GULMASKET TYPE II og GULDMASKET I dobbeltfaktor form er en smule udflydende maskefarve i kropsfarven i forbindelse med bunden af masken tilladt. Undtagelse herfor er beskrevet i note under farvestandarden.

 

25. LACEWING Ukomplette tegninger af isabel eller opaline-isabel brune markeringer inklusive de lange halefjer eller ethvert skær af grønt eller blåt/gråt i kropsfarven skal straffes.

 

26. NORMAL og OPALINE BRUNVINGE Komplet mangel på kropsfarve skal straffes.

 

27. CLEARBODY Enhver mørkfarvning af slagfjer, enhver afblegning eller udviskning af tegning på vinger, kinder, nakke, halseller lange halefjer skal straffes.

 

PERFEKTIONSSTANDARDEN, POINTSKALAERNE, FARVE STANDARDERNE, OG IDEALER SAMT DISSE

 

RETNINGSLINIER DOMMERNØGLE DUK’s dommergruppe

 

Skal alle benyttes i sammenhæng med hinanden, de spiller alle en rolle som retningsviser for både dommer og udstiller.

 

 

Pointskala

Variteter

Kondition, størrelse,type, harmoni

Hovedets form og størrelse

Maske og spots

Farven

Varieteten

NORMAL Lyse-, Mørke-. Oliven- og Grågrøn

35

15

10

10

30

NORMAL Himmelblå, Kobolt, Mauve, Viol og Grå

35

15

10

10

30

OPALINE: Lyse-, Mørke-. Oliven- og Grågrøn

35

15

10

10

30

OPALINE: Himmelblå, Kobolt, Mauve, Viol og Grå

35

15

10

10

30

ISABEL: Lyse-, Mørke-. Oliven- og Grågrøn

35

15

10

10

30

ISABEL: Himmelblå, Kobolt, Mauve, Viol og Grå

35

15

10

10

30

OP.ISA.: Lyse-, Mørke-. Oliven- og Grågrøn

35

15

10

10

30

OP.ISA.: Himmelblå, Kobolt, Mauve, Viol og Grå

35

15

10

10

30

LUTINO & ALBINO

35

15

10

30*

10

LYSVINGER: Hvidvinger & Gulvinger: Lyse-,Mørke-. Oliven- og Grågrøn og Himmelblå,Kobolt, Mauve, Viol og Grå

35

15

10

10

30

TOPPET: I alle farvenuancer og varieteter

35

15

10

10

30+

SPANGLE: I alle farvenuancer og varieteter

35

15

10

10

30

SPANGLE DOBBELT FAKTOR:

35

15

10

30*

10

BROGET (dominant): I alle farvenuancer og

varieteter

35

15

10

10

30

BROGET (lysslagfjeret): I alle farvenuancer og

varieteter

35

15

10

10

30

BROGET (hollandsk): I alle farvenuancer og

Varieteter

35

15

10

10

30

BROGET (dansk): I alle farvenuancer og

Varieteter

35

15

10

10

30#

MØRKØJET (ensfarvet)

35

15

10

30*

10

GULMASKET I, II og GULDMASKET: alle

varieteter i blå serie

35

15

10

10

30

RAINBOWS: Opaline Hvidvinge Gulmasket &

Guldmasket

35

15

10

10

30

GUL (australsk): lys, mørk og oliven (inkl.

Opaline & Isabel)

35

15

10

30*

10

GUL & HVID (Skyggevinget): I alle farvenuancer

(inkl. Opaline & Isabel)

35

15

10

10

30

GRÅGUL & HVIDGRÅ: I alle farvenuancer (inkl.

Opaline & Isabel)

35

15

10

10

30

GRÅVINGET: Lyse-, Mørke-. Oliven- og Grågrøn

og Himmelblå, Kobolt, Mauve, Viol og Grå (inkl.

35

15

10

10

30

Opaline Gråvinget)

35

15

10

10

30

LACEWING: Gul & Hvid (inkl. Opaline)

35

15

10

10

30

BRUNVINGET: Lyse-, Mørke-. Oliven- og Grågrøn

og Himmelblå, Kobolt, Mauve, Viol og Grå (inkl.

Opaline Brunvinget)

35

15

10

10

30

OPALINE, ISABEL & OP. ISA. LYSVINGER

35

15

10

10

30

CLEARBODY: I alle farvenuancer (inkl. Opaline)

35

15

10

10

30

SADDLEBACK: I alle farvenuancer

35

15

10

10

30

SLATES: I alle farvenuancer og varieteter

35

15

10

10

30

Dansk Dominant – Enkeltfaktor – i alle

farvenuancer og varieteter

35

15

10

10

30

Dansk Dominant – Dobbletfaktor

35

15

10

30*

10

 

* Point for farvens dybde og renhed.

# Point for farvekontrast, brogethed og vingetegningens udbredelse.

+ Point inkluderet form og kvalitet af top.

Teams på 6 eller 4 af enhver farve:

General farve og varietet: 50 point

Ensartethed: 50 point.

 

 

FARVESTANDARDER

LYSEGRØN :   Maske: Smørblomstgul, dekoreret med 6 symmetrisk placerede sorte spots, hvoraf de

yderste to dækkes delvis af kindpletterne.

Kindpletter: Viol

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside klar af en kraftig og jævn græsgrøn farve.

Tegninger: På hoved nakke, hals og vinger sort og skarpt på en smørblomstgul baggrund.

Hale: Lange fjer mørkeblå.

Fødder og ben: Blå/grå marmorerede.

Øje: Sort med hvid iris.

MØRKEGRØN : Som ovenstående, men med en dyb laurbærgrøn kropsfarve.

Halefjerene skal være af en mørkere nuance.

OLIVENGRØN : Som ovenstående, men med en dyb olivengrøn kropsfarve. Halefjerene skal være af

en mørkere nuance.

GRÅGRØN Den Grågrønne lægger sig op ad standarden for den lysegrønne bortset fra på

følgende punkter:

Kindpletter: Grå

Kropsfarve: Mat sennepsgrøn.

Hale: Lange fjer sorte.

(Den skal bemærkes, at der er lyse, mellem og mørke former af grågrønne).

 

   

1.0 Lysegrøn                               1.0 Mørkegrøn                          0.1 Grågrøn

 

 

LYS GUL

Maske: Smørblomstgul.

Kindpletter: Sølvagtigt hvide.

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside dyb gul og så fri for grønt skær som muligt.

Slagfjer og hale: Lysere end kropsfarven.

Fødder og ben: Blå/Grå marmorerede.

Øje: Sort med hvid iris.

MØRK GUL Som ovenstående, men med tilsvarende dybere nuancer.

OLIVEN GUL som ovenstående, men med tilsvarende dybere nuancer.

GRÅGUL Den grågule lægger sig op ad standarden for den lyse gule bortset fra på følgende

punkter:

Kindpletter: bleggrå

Kropsfarve: Mat sennepsgul.

Hale og slagfjer: Off White til bleggrå

(Det skal bemærkes, at der er lyse, mellem og mørke former af grågule).

GUL (AFBLEGET)

Maske: Gul, dekoreret med 6 symmetrisk placerede, meget bleggrå spots, hvoraf de yderste

to delvist dækkes af kindpletterne.

Kindpletter: Meget blege i farven blå eller violet.

Kropsfarve: Ryg gump, bryst, flanker og underside gullig med en udvandet nuance af farven

skinnende igennem.

Hale og Vinger: Hvid, blålig eller lys grå.

Fødder og ben: Blå/Grå marmorerede.

Øje: Sort med hvid iris.

(Det skal bemærkes, at der er lysegrøn, mørkegrøn og olivengrønne former af

den afblegede gule.)

   

1.0 Opaline grågul                    1.0 Grågul                                 0.1 Isabel grågul

0.1 grågul

HIMMELBLÅ

Maske: Klar hvid, dekoreret med 6 symmetriske sorte spots, hvoraf de yderste to delvist

dækkes af kindpletterne.

Kindpletter: Viol

Kropsfarve: Ryg gump, bryst, flanker og underside rent himmelblå.

Tegninger: På hoved, nakke, hals og vinger sort og skarpt på en hvid baggrund.

Hale: Lange fjer Mørkeblå.

Fødder og ben: Blå/Grå marmorerede.

Øje: Sort med hvid iris.

KOBOLT Som ovenstående, men med en dyb, fyldig koboltblå kropsfarve. Halefjerene skal

være af en mørkere nuance.

MAUVE Som ovenstående, men med en violet, grålilla kropsfarve med en tendens til lyserødt

skær. Halefjerene skal være af en mørkere nuance.

VIOL Som ovenstående, men med en dyb, intens violet kropsfarve. Halefjerene skal være af

en mørkere nuance.

GRÅ Den Grå lægger sig op ad standarden for den

himmelblå bortset fra på følgende punkter

Kindpletter: Grå

Kropsfarve: Grå.

Hale: Lange fjer sorte.

(Det skal bemærkes, at der er lyse, mellem og mørke former af grå).

  

Himmelblå                                       0.1 kobolt                                    1.0 viol

 

1.0 grå

 

HVID (AFBLEGET)

Maske: Hvid dekoreret med 6 symmetrisk placerede store, runde og meget afblegede grå

spots, hvoraf de to er delvist dækket af kindpletterne.

Kindpletter: Meget afbleget Grå til bleg violet (BlegGrå i den Grå varietet.)

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside afbleget hvid med en let nuance af farven

skinnende igennem.

Hale og vinger: Hvid, blålig eller lys Grå.

Øje: Sort med hvid iris.

Ben og Fødder: Blå/Grå marmorerede.

(Det skal bemærkes, at der er himmelblå, kobolt, mauve, viol og grå former af afbleget hvid.)

OPALINE LYSEGRØN

Maske: Smørblomstgul dekoreret med 6 symmetrisk placerede, runde og sorte spots, hvoraf

de yderste to er delvis dækket af kindpletterne. Maskens gule farve skal fortsætte

over bag på hovedet og glide over i den generelle kropsfarve et sted omkring det

punkt hvortil vingens øverste kant går. Her skal kropsfarven blive den dominerende og

bølgetegning skal ikke forefindes. Det skal give den effekt, at der optræder et klart Vtegn

på ryggen mellem vingerne.

Kindpletter: Viol.

Kropsfarve: Ryg (inkl. V-tegn), gump, bryst, flanker og underside klar græsgrøn.

Vingetegning: Skal være normale og symmetriske, sorte på en baggrund af kropsfarve, men med et

afbleget opaliserende skær.

Hale: Mørk blå.

Øje: Sort med hvid iris

Ben og Fødder: Blå/Grå marmorerede.

OPALINE MØRKEGRØN

Som ovennævnte men med en mark laurbærgrøn kropsfarve.

Hale: Lange fjer af en mørkere nuance.

OPALINE OLIVENGRØN

Som ovennævnte men med en dyb olivengrøn kropsfarve.

Hale: Lange fjer af en mørkere nuance.

OPALINE GRÅGRØN

Den Opaline Grågrønne lægger sig op ad standarden for den Opaline lysegrønne

bortset fra på følgende punkter.

Kindpletter: Grå

Kropsfarve: Mat sennepsgrøn.

Hale: Lange fjer sorte.

(Det skal bemærkes, at der er lyse, mellem og Mørke toner af Opaline Grågrønne).

  

1.0 opaline lysegrøn              1.0 opaline olivengrøn             0.1 opaline grågrøn

 

OPALINE HIMMELBLÅ

Maske: Klar hvid, dekoreret med 6 symmetrisk placerede, runde, store og sorte spots, hvoraf

de yderste to er delvis dækket af kindpletterne. Maskens hvide farve skal fortsætte

over bag på hovedet og glide over i den generelle kropsfarve et sted omkring det

punkt hvortil vingens øverste kant går. Her skal kropsfarven blive den dominerende og

bølgetegning skal ikke forefindes. Det skal give den effekt at der optræder et klart Vtegn

på ryggen mellem vingerne.

Kindpletter: Viol.

Kropsfarve: Ryg (inkl. V-tegn), gump, bryst, flanker og underside klar himmelblå

Vingetegning: Skal være normale og symmetriske, sorte på en baggrund af kropsfarve men med et

afbleget opaliserende skær.

Hale: Mørk blå.

Ben og Fødder: Blå/Grå marmorerede.

Øje: Sort med hvid iris.

OPALINE KOBOLT

Som ovennævnte men med en dyb, fyldig koboltblå farve. WWWWWW

Hale: Lange fjer af en mørkere nuance.

OPALINE MAUVE

Som ovennævnte men med en violet Grålilla (mauve) kropsfarve.

Hale: Lange fjer af en mørkere nuance.

OPALINE VIOL

Som ovennævnte men med en dyb intens violet kropsfarve.

Hale: Lange fjer af en mørkere nuance.

OPALINE GRÅ

Den Opaline Grå lægger sig op ad standarden for den himmelblå bortset fra på

følgende punkter

Kindpletter: Grå

Kropsfarve: Grå.

Hale: Lange fjer sorte.

(Det skal bemærkes, at der er lyse, mellem og mørke former af Opaline Grå).

OPALINE HVID

Som normaltegnet hvid (afbleget), men med Opaline karakteristika.

 

1.0 opaline himmelblå           1.0 opaline grå                 0.1    opaline hvidviol

 

ISABEL LYSEGRØN

Maske: Smørblomstgul, dekoreret med 6 symmetrisk placerede, runde, store kanelbrune

spots, hvoraf de yderste to dækkes delvist af kindpletterne.

Kindpletter: Viol

Kropsfarve: Ryg gump, bryst, flanker og underside klar af en kraftig og jævn farve. 50 % af

normalfarvens styrke.

Tegninger: På hoved, nakke, hals og vinger kanelbrun og skarpt på en smørblomstgul baggrund.

Hale: Lange fjer mørkeblå med et kanelbrunt fjerskaft.

Fødder og ben: Grå med lyserødt skær.

Øje: Sort med hvid iris.

ISABEL MØRKEGRØN

Som ovenstående, men med en dyb laurbærgrøn kropsfarve. 50 % af normal kropsfarve.

Hale: Halefjerene skal være af en mørkere nuance.

ISABEL OLIVENGRØN

Som ovenstående, men med en dyb olivengrøn kropsfarve. 50 % af normal

kropsfarve.

Hale: Halefjerene skal være af en mørkere nuance.

ISABEL GRÅGRØN

Den isabel Grågrønne lægger sig op ad standarden for den isabel lysegrønne bortset

fra på følgende punkter

Kindpletter: Grå

Kropsfarve: Mat sennepsgrøn. 50 % af normal farve dybde.

Hale: Lange fjer sorte.

(Det skal bemærkes, at der er lyse, mellem og Mørke former af isabel Grågrønne).

 0.1isabel lysegrøn

  1.  

    

   ISABEL HIMMELBLÅ

   Maske: Klar hvid, dekoreret med 6 symmetrisk placerede, store, runde og kanelbrune spots,

   hvoraf de yderste to delvist dækkes af kindpletterne.

   Kindpletter: Viol

   Kropsfarve: Ryg gump, bryst, flanker og underside rent himmelblå. 50 % af normal farve dybde.

   Tegninger: På hoved nakke, hals og vinger kanelbrun og skarpt på en hvid

   baggrund.

   Hale: Lange fjer mørkeblå med et brunt fjerskaft.

   Fødder og ben: Grå med lyserødt skær.

   Øje: Sort med hvid iris.

   ISABEL KOBOLT:

   Som ovenstående, men med en dyb, fyldig koboltblå kropsfarve. 50 % af normal

   farvedybde.

   Hale: Halefjerene skal være af en mørkere nuance.

   ISABEL MAUVE

   Som ovenstående, men med en violet, Grålilla kropsfarve med en tendens til lyserødt

   skær 50 % af normal farvedybde. Halefjerene skal være af en mørkere nuance.

   ISABEL VIOL

   Som ovenstående, men med en dyb, intens violet kropsfarve. 50 % af normal farve

   dybde.

   Halefjerene skal være af en mørkere nuance.

   ISABEL GRÅ

   Den isabel Grå lægger sig op ad standarden for den Grå bortset fra på følgende

   punkter:

   Kindpletter: Grå

   Kropsfarve: Grå. 50 % af normal farve dybde.

   Hale: Lange fjer dybt kanelbrune.

   (Det skal bemærkes, at der er lyse, mellem og mørke former af isabelgrå)

    

                          0.1 isabel grå                                1.0 isabel himmelblå

 

GRÅVINGET LYSEGRØN

Maske: Smørblomstgul dekoreret med 6 symmetrisk placerede store, runde grå spots, hvoraf

de to er delvist dækket af kindpletterne.

Kindpletter: Lys violet.

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside klar græsgrøn, 50 % af normal farvedybde.

Tegninger: Kinder, nakke, hals og vinger skal være lys grå.

Hale: Lange fjer Grå med blåligt skær.

Øje: Sort med hvid iris.

Ben og Fødder: Blå/Grå marmorerede.

GRÅVINGET MØRKEGRØN

Som ovennævnte men med en mørk laurbærgrøn kropsfarve. 50 % af normal farve

dybde.

Hale: Lange fjer af en dybere farvenuance.

GRÅVINGET OLIVENGRØN

Som ovennævnte men med en stærk olivengrøn kropsfarve. 50 % af normal farve

dybde.

Hale: Lange fjer af en dybere farvenuance.

GRÅVINGET GRÅGRØN

Den Gråvingede Grågrønne Lægger sig op ad standarden for den gråvingede

Lysegrønne, bortset fra på følgende punkter.

Kindpletter: Lyse Grå.

Kropsfarve: Mat sennepsgrøn. 50 % af normal farve dybde.

Hale: Lange fjer mørkegrå.

(Det skal bemærkes, at der er lyse, mellem og mørke former af den Gråvinget

grågrønne)

GRÅVINGET HIMMELBLÅ

Maske: Hvid dekoreret med 6 symmetrisk placerede store spots, hvoraf de to er delvist

dækket af kindpletterne.

Kindpletter: Lys violet.

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside normal farve dybde.

Tegninger: Kinder, nakke, hals og vinger skal være lys Grå.

Hale: Lange fjer Grå med blåligt skær.

Øje: Sort med hvid iris.

Ben og Fødder: Blå/Grå Marmorerede.

GRÅVINGET KOBOLT

Som ovennævnte men med en varm kobolt blå kropsfarve. 50 % af normal farve

dybde.

Hale: Lange fjer af en dybere farvenuance.

GRÅVINGET MAUVE

Som ovennævnte men med en violet Grålilla (mauve) kropsfarve med en tendens til et

lyserødt skær. 50 % af normal farve dybde.

Hale: Lange fjer af en dybere farvenuance. wwwwww

GRÅVINGET VIOL

Som ovennævnte men med en dyb, intens violet kropsfarve 50 % af normal farve

dybde.

Hale: Lange fjer af en dybere farvenuance.

GRÅVINGET GRÅ

Den Gråvinget Grå lægger sig op ad standarden for den Gråvingede himmelblå,

bortset fra på følgende punkter.

Kindpletter: Lyse Grå.

Kropsfarve: Grå. 50 % af normal farve dybde.

Hale: Lange fjer mørkegrå.

(Det skal bemærkes, at der er lyse, mellem og mørke former af den Gråvingede Grå.)

  

1.0 opaline gråvinge                    1.0 gråvinge grå                  1.0 gråvinge grågrøn

 

OPALINE GRÅVINGET LYSEGRØN

Maske: Smørblomstgul dekoreret med 6 symmetrisk placerede store, runde Grå spots, hvoraf

de to er delvist dækket af kindpletterne. Maskens gule farve skal fortsætte over bag

på hovedet og glide over i den generelle kropsfarve et sted omkring det punkt hvortil

vingens øverste kant går. Her skal kropsfarven blive den dominerende og bølgetegning

skal ikke forefindes. Det skal give den effekt, at der optræder et klart V-tegn på ryggen mellem vingerne.

Kindpletter: Lys violet.

Kropsfarve: Ryg (inkl. V-tegn) gump, bryst, flanker og underside klar græsgrøn, 50 % af normal farve dybde.

Tegninger: Vingetegning skal være lysegrå på en baggrund af kropsfarve, men med et afbleget opaliserende skær.

Hale: Lange fjer Grå med blåligt skær.

Øje: Sort med hvid iris.

Ben og Fødder: Blå/Grå marmorerede.

OPALINE GRÅVINGET MØRKEGRØN

Som ovennævnte men med en mørk laurbærgrøn kropsfarve. 50 % af normal farve dybde.

Hale: Lange fjer af en dybere farvenuance.

OPALINE GRÅVINGET OLIVENGRØN

Som ovennævnte men med en mørk olivengrøn kropsfarve. 50 % af normal farve

dybde.

Hale: Lange fjer af en dybere farvenuance.

OPALINE GRÅVINGET GRÅGRØN

Den Opaline Gråvingede Grågrønne Lægger sig op ad standarden for den Opaline

Gråvingede lysegrønne, bortset fra på følgende punkter.

Kindpletter: Lyse Grå.

Kropsfarve: Mat sennepsgrøn. 50 % af normal farve dybde.

Hale: Lange fjer mørkegrå.

(Det skal bemærkes, at der er lyse, og Mørke former af den Opaline Gråvingede Grågrønne.)

OPALINE GRÅVINGET HIMMELBLÅ

Maske: Hvid dekoreret med 6 symmetrisk placerede store, runde Grå spots, hvoraf de to er

delvist dækket af kindpletterne. Maskens hvide farve skal fortsætte over bag på

hovedet og glide over i den generelle kropsfarve et sted omkring det punkt hvortil

vingens øverste kant går. Her skal kropsfarven blive den dominerende og bølgetegning

skal ikke forefindes. Det skal give den effekt, at der optræder et klart V-tegn på

ryggen mellem vingerne.

Kindpletter: Lys violet.

Kropsfarve: Ryg (inkl. V-tegn) gump, bryst, flanker og underside klar himmelblå, 50 % af normal

farve dybde.

Tegninger: Vingetegning skal være lysegrå på en baggrund af kropsfarve, men med et afbleget

opaliserende skær.

Hale: Lange fjer Grå med blåligt

Øje: Sort med hvid iris.

Ben og Fødder: Blå/Grå marmorerede.

OPALINE GRÅVINGET KOBOLT

Som ovennævnte men med en dyb fyldig koboltblå kropsfarve. 50 % af normal farve

dybde.

Hale: Lange fjer af en dybere farvenuance.

OPALINE GRÅVINGET MAUVE

Som ovennævnte men med en violet Grålilla (mauve) kropsfarve med en tendens til

lyserødt skær. 50 % af normal farve dybde.

Hale: Lange fjer af en dybere farvenuance.

OPALINE GRÅVINGET VIOL

Som ovennævnte men Med en dyb, intens violet kropsfarve med 50 % af normal farve

dybde.

Hale: Lange fjer af en dybere farvenuance.

OPALINE GRÅVINGET GRÅ

Den Opaline Gråvingede Grå lægger sig op ad standarden for den Opaline Gråvingede

himmelblå, bortset fra på følgende punkter:

Kindpletter: Lyse Grå.

Kropsfarve: Grå. 50 % af normal farve dybde.

Hale: Lange fjer mørkegrå.

(Det skal bemærkes, at der er lyse, mellem og mørke former af den Opaline Gråvingede Grå.)

GULVINGET LYSEGRØN

Maske: Smørblomstgul.

Kindpletter: Violet.

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside klar græsgrøn af en gennemgående jævn

farve. Omtrent som den normale i dybde og intensitet.

Vinger: Smørblomst gule og så fri for tegninger som muligt.

Hale: Lange fjer blå.

Ben og Fødder: Blå/Grå marmorerede.

Øje: Sort med hvid iris.

GULVINGET MØRKEGRØN

Som ovennævnte, Men med mørk laurbærgrøn kropsfarve.

Hale: Lange fjer i mørkere i nuancen.

GULVINGET OLIVENGRØN

Som ovennævnte, men med dyb olivengrøn kropsfarve.

Hale: Lange fjer mørkere i nuancen.

GULVINGET GRÅGRØN

Den gulvingede Grågrønne Lægger sig op ad standarden for den gulvingede

lysegrønne, med følgende undtagelser

Kindpletter: Grå

Kropsfarve: Mat sennepsgrøn

Hale: Grå

(Det skal bemærkes, at der er lyse, mellem og Mørke former af den gulvingede

  

1.0 gulvinget lysegrøn          1.0 hvidvinget himmelblå       1.0 hvidvinget viol

HVIDVINGET HIMMELBLÅ

Maske: Hvid.

Kindpletter: Violet.

Kropsfarve: Ryg, Gump, bryst, flanker og underside rent himmelblå af en gennemgående jævn

farve. Omtrent som den normale i dybde og intensitet.

Vinger: Hvide og så fri for tegninger som muligt.

Hale: Lange fjer blå.

Ben og Fødder: Blå/Grå marmorerede.

Øje: Sort med hvid iris.

HVIDVINGET KOBOLT

Som ovennævnte, men med dyb fyldig koboltblå kropsfarve.

Hale: Lange fjer mørkere i nuancen.

HVIDVINGET MAUVE

Som ovennævnte, men med en violet Grålilla (mauve) kropsfarve med tendens til

Lyserødt skær.

Hale: Lange fjer mørkere i nuancen.

HVIDVINGET VIOL

Som ovennævnte men med en dyb, intens violet kropsfarve

Hale: Lange fjer af en dybere farvenuance.

HVIDVINGET GRÅ

Den hvidvingede Grå lægger sig op ad standarden for den hvidvingede Himmelblå,

med følgende undtagelser.

Kindpletter: Grå

Kropsfarve: Grå

Hale: Grå

(Det skal bemærkes, at der er lyse, mellem og Mørke former af den hvidvingede Grå)

En Opaline form af alle gulvingede og hvidvingede anerkendes, men disse fugle bør

kun udstilles i klassen for alle andre varieteter, medmindre en separat klasse er

oprettet. Under ingen omstændigheder bør de udstilles i gul- og/eller hvidvinget

klasserne. Under bedømmelsen bør der lægges vægt på såvel lysvinge- som

Opalinekarakteristikaene.

BRUNVINGET LYSEGRØN

Maske: Smørblomst gul dekoreret med 6 symmetrisk placerede brune spots hvoraf de to

yderste delvist dækkes af kindpletterne.

Kindpletter: viol.

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside gul med græsgrønt skær.

Tegninger: På hoved, nakke, hals og vinger medium brun aftegnet på en gul baggrund.

Hale: Lange fjer bleggrå.

Ben og Fødder: Grå med lyserødt skær.

Øje: Rødt.

BRUNVINGET MØRKEGRØN

Som ovennævnte, men med bleg laurbærgrøn kropsfarve.

Hale: Lange fjer mørkere i nuancen.

BRUNVINGET OLIVENGRØN

Som ovennævnte, men med bleg olivengrøn kropsfarve.

Hale: Lange fjer mørkere i nuancen.

BRUNVINGET GRÅGRØN

Den brunvingede grågrønne lægger sig op ad standarden for den

Brunvingede lysegrønne, med følgende undtagelser:

Kindpletter: Grå

Kropsfarve: Bleg sennepsgrøn

Hale: Lange fjer sorte.

(Det skal bemærkes, at der er lyse, mellem og mørke former af den brunvingede

grågrønne)

BRUNVINGET HIMMELBLÅ

Maske: Klar hvid dekoreret med 6 symmetrisk placerede brune spots hvoraf de to yderste

delvist dækkes af kindpletterne.

Kindpletter: Violette.

Kropsfarve: Ryg gump, bryst, flanker og underside bleg himmelblå

Tegninger: På hoved, nakke, hals og vinger medium brun aftegnet på en hvid baggrund:

Hale: Lange fjer bleggrå.

Ben og Fødder: Grå med lyserødt skær.

Øje: Rødt.

BRUNVINGET KOBOLT

Som ovennævnte, men med bleg koboltblå kropsfarve.

Hale: Lange fjer mørkere i nuancen.

BRUNVINGET MAUVE

Som ovennævnte, men med bleg Grålilla (mauve) kropsfarve med en tendens til

lyserødt skær.

Hale: Lange fjer mørkere i nuancen.

BRUNVINGET VIOL

Som ovennævnte, men med bleg violet kropsfarve.

Hale: Lange fjer mørkere i nuancen.

BRUNVINGET GRÅ

Den brunvingede Grå lægger sig op ad standarden for den brunvingede himmelblå

med følgende undtagelser:

Kindpletter. Grå

Kropsfarve: Bleg Grå

Hale: Lange fjer sorte.

(Det skal bemærkes, at der er lyse, mellem og mørke former af den brunvingede grå)

 

Brunvinge lysegrøn                       brunvinge opaline himmelblå

LUTINO

Farve: Smørblomst gul overalt.

Øje: Rødt med hvid iris.

Hale: Lange fjer og svingfjer hvidligt gule.

Ben og Fødder: Kødfarvede.

Kindpletter: Hvide

ALBINO

Farve: Ren hvid.

Øje: Rødt med hvid iris.

Ben og Fødder: Kødfarvede.

  

1.0 Lutino                                               1.0 lutino                          1.0 Albino

 

 

GULMASKET TYPE 1

Findes hos alle varieteter indenfor den blå og grå serie.

Maske: Gul, men ellers nøjagtig som hos den normale varietet.

Bemærk, at gultmærkede fjer i halen er tilladt. Endvidere anerkendes også gulmasket

type I, hvor maskens gule farve trækker ned i kropsfarven og misfarver denne.

Den gulmaskede type 1 kan opdrættes i såvel en enkelt- som dobbeltfaktor form.

Imidlertid optræder den sidste som hvidmasket. ”Nedløb” af den gule farve i

kropsfarven, så denne tones, skal straffes undtagen hvor den gulmaskede egenskab

kombineres med en hvid eller lys kropsfarve. Her må den gule farve fra masken gerne

løbe ned og tone kropsfarven.

GULMASKET TYPE 2 DOBBELTFAKTOR ELLER GULDMASKET

DOBBELTFAKTOR

Findes hos alle varieteter indenfor den blå og grå serie.

Maske: Gul, men ellers nøjagtig som hos den normale varietet.

Bemærk, at gultmærkede fjer i halen er tilladt.

 

1.0 opaline gulmasket kobolt      0.1 gulmasket opaline isabel grå

 

0.1 gulmasket kobolt                         1.0 gulmasket grå

Gulmasket type 2 og Guldmasket kan opdrættes som enkeltfaktor gulmaskede, men her kan forveksling let opstå med fugle af andre varieteter. Den smukkeste fugle er dobbeltfaktoren, hvor kropsfarven er klart blå eller grå og den gule maske er begrænset til hovedet.

AUSTRALSKBROGET LYSEGRØN

Maske: Smørblomstgul, dekoreret Med 6 symmetrisk placerede sorte spots, hvoraf de to

yderste delvist dækkes af kindpletterne.

Kindpletter: Viol

Kropsfarve: Ryg gump, bryst, flanker og underside klar græsgrøn af en kraftig og jævn farve som

den normale varietet, men brudt af pletter eller med et klart gult band på godt og vel

1 cm bredde på bugen.

Nakkeplet: På nakken kan der være en klar gul nakkeplet.

Tegninger: På hoved, hals, nakke og vinger sort og skarpt aftegnet på en

Smørblomstgul baggrund. Gule områder på vingerne skal

Være symmetriske og udgøre ca. 2/3 af vingens areal.

Hale: Lange fjer gule. Mørke fjer er en fejl.

Vokshuden: Kan være som den normaltegnede, men kan også være kødfarvet.

Fødder og ben: Blå/Grå marmorerede, kødfarvede eller en blanding af begge.

Øje: Sort med hvid iris.

AUSTRALSKBROGET MØRKEGRØN

Som ovennævnte men med mørk laurbærgrøn kropsfarve.

AUSTRALSKBROGET OLIVENGRØN

Som ovennævnte men med en dyb olivengrøn kropsfarve.

AUSTRALSKBROGET GRÅGRØN

Den australskbrogede Grågrønne lægger sig op ad standarden for den

australskbrogede lysegrønne bortset fra på følgende

punkter.

Kindpletter: Grå

Kropsfarve: Mat sennepsgrøn.

(Det skal bemærkes, at der er lyse, mellem og mørke former af den

australskbrogede Grågrønne)

AUSTRALSKBROGET HIMMELBLÅ

Maske: Hvid, dekoreret med 6 symmetrisk placerede sorte spots, hvoraf de to yderste delvist

dækkes af kindpletterne.

Kindpletter: viol

Kropsfarve: Ryg, Gump, bryst, flanker og underside klar himmelblå af en kraftig og jævn farve som

den normale varietet, men brudt af pletter eller med et klart hvidt bånd på godt og vel

1 cm bredde på bugen.

Nakkeplet: På nakken kan der være en klar hvid nakkeplet.

Tegninger: På hoved, hals, nakke og vinger sort og skarpt aftegnet på en hvid baggrund. Hvide

områder på vingerne skal være symmetriske og udgøre ca. 2/3 af vingens areal.

Hale: Lange fjer hvide. Mørke fjer er en fejl.

Vokshuden: Kan være som den normaltegnede, men kan også være kødfarvet.

Fødder og ben: Blå/Grå marmorerede, kødfarvede eller en blanding af begge.

Øje: Sort med hvid iris

AUSTRALSKBROGET KOBOLT

Som ovennævnte men med mørk kobolt blå kropsfarve.

AUSTRALSKBROGET MAUVE

Som ovennævnte men med en violet Grålilla kropsfarve med tendens til lyserødt skær.

AUSTRALSKBROGET VIOL

Som ovennævnte men med en intens viol kropsfarve.

AUSTRALSKBROGET GRÅ

Den australskbrogede Grå lægger sig op ad standarden for den australskbrogede

himmelblå bortset fra på følgende punkter:

Kindpletter: Grå

Kropsfarve: Grå.

Hale: Lange fjer hvide. Mørke fjer er en fejl.

(Det skal bemærkes, at der er lyse, mellem og mørke former af den australskbrogede Grå)

 

 

Forskellige australskbrogede varieteter.

LYSSLAGFJERET LYSEGRØN

Maske: smørblomstgul, dekoreret med 6 symmetrisk placerede spots, hvoraf de to yderste

delvist dækkes af kindpletterne.

Kindpletter: viol

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside klar græsgrøn af en kraftig og ren farve som

den normale varietet, men med en lille gul plet på ca. 1 x 1 cm i nakken. En antydning

af "halsbånd" eller udbredelse af masken er om ikke en fejl så dog ikke ønskeligt.

Tegninger: På hoved, hals, nakke og vinger sort og skarpt aftegnet på en smørblomstgul

baggrund. Men på vingerne skal der være 7 gule slagfjer. Sorte slagfjer er en fejl.

Hale: Lange fjer gule (Mørke fjer er en fejl).

Vokshuden: som den normaltegnede.

Fødder og ben: Blå/Grå marmorerede, kødfarvede eller en blanding af begge.

Øje: Sort med hvid iris.

LYSSLAGFJERET MØRKEGRØN

Som ovennævnte men med mørk laurbærgrøn kropsfarve.

LYSSLAGFJERET OLIVENGRØN

Som ovennævnte men med en dyb olivengrøn kropsfarve.

LYSSLAGFJERET GRÅGRØN

Den lysslagfjeret grågrønne lægger sig op ad standarden for den lysslagfjeret

lysegrønne bortset fra på følgende punkter:

Kindpletter: Grå

Kropsfarve: Mat sennepsgrøn.

Hale: Lange fjer gule. Mørke fjer er en fejl.

(Det skal bemærkes, at der er lyse, mellem og mørke former af den lysslagfjerede

grågrønne)

LYSSLAGFJERET HIMMELBLÅ

Maske: Hvid, dekoreret med 6 symmetrisk placerede sorte spots, hvoraf de to yderste delvist

dækkes af kindpletterne.

Kindpletter. Viol

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside klar himmelblå af en kraftig og jævn farve som

den normale varietet, men med en lille hvid plet på ca. 1 x 1 cm i nakken. En

antydning af "halsbånd" eller udbredelse af masken er om ikke en fejl så dog ikke

ønskeligt.

Tegninger: På hoved, hals, nakke og vinger sort og skarpt aftegnet på en

Klart hvid baggrund. Men på vingerne skal der være 7 hvide slagfjer. Sorte slagfjer er

en fejl.

Hale: Lange fjer hvide (Mørke fjer er en fejl).

Vokshuden: Som den normaltegnede.

Fødder og bon: Blå/Grå marmorerede, kødfarvede eller en blanding af begge.

Øje: Sort med hvid iris.

LYSSLAGFJERET KOBOLT

Som ovennævnte men med mørk kobolt blå kropsfarve.

LYSSLAGFJERET MAUVE

Som ovennævnte men med en violet Grålilla kropsfarve med tendens til lyserødt skær.

LYSSLAGFJERET VIOL

Som ovennævnte men med en intens viol kropsfarve.

LYSSLAGFJERET GRÅ

Den lysslagfjerede Grå lægger sig op ad standarden for den lysslagfjerede himmelblå

bortset fra på følgende punkter:

Kindpletter: Grå

Kropsfarve: Grå.

Hale: Lange fjer hvide.

(Det skal bemærkes, at der er lyse, mellem og mørke former af den lysslagfjerede grå)

DOMINANT BROGET LYSEGRØN

Maske: smørblomstgul, dekoreret med 6 symmetrisk placerede spots, hvoraf de to yderste

delvist dækkes af kindpletterne.

Kindpletter: viol

Kropsfarve: Ryg gump, bryst, flanker og underside klar græsgrøn af en kraftig og jævn farve som

den normale varietet, men brudt af gule felter i større eller mindre udstrækning.

Tegninger: På hoved, hals, nakke og vinger sort og skarpt aftegnet på en smørblomstgul

baggrund, der kan være brudt af gule felter. Vinger bør have minimum 15 % tegning.

Hale: Lange fjer gule (Mørke fjer er en fejl).

Vokshuden: som den normaltegnede, men kan også være kødfarvet:

Fødder og ben: Blå/Grå marmorerede, kødfarvede eller en blanding af begge.

Øje: Sort med hvid iris.

DOMINANT BROGET MØRKEGRØN

Som ovennævnte men med mørk laurbærgrøn kropsfarve.

DOMINANT BROGET OLIVENGRØN

Som ovennævnte men med en dyb olivengrøn kropsfarve.

DOMINANT BROGET GRÅGRØN

Den dominant brogede Grågrønne lægger sig op ad standarden for den dominant

brogede lysegrønne bortset fra på følgende punkter.

Kindpletter. Grå

Kropsfarve: Mat sennepsgrøn.

Hale: Lange fjer gule.

(Det skal bemærkes, at der er lyse, mellem og Mørke former af den dominant brogede

Grågrønne)

DOMINANT BROGET HIMMELBLÅ

Maske: Hvid dekoreret med 6 symmetrisk placerede sorte spots, hvoraf de to yderste delvist

dækkes af kindpletterne.

Kindpletter: viol

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, Flanker og underside klar himmelblå af en kraftig og jævn farve

som den normale varietet, men brudt af hvide felter i større eller mindre udstrækning.

Tegninger: På hoved, hals, nakke og vinger sort og skarpt aftegnet på en hvid baggrund der kan

være brudt af hvide felter.

Vinger bør have minimum 15 % tegning.

Hale: Lange fjer hvide (Mørke fjer er en fejl).

Vokshuden: som den normaltegnede, men kan også være kødfarvet.

Fødder og ben: Blå/Grå marmorerede, kødfarvede eller en blanding af begge.

Øje: Sort med hvid iris.

DOMINANT BROGET KOBOLT Som ovennævnte men med mørk kobolt blå kropsfarve.

DOMINANT BROGET MAUVE Som ovennævnte men med en violet Grålilla kropsfarve med tendens til lyserødt skær.

DOMINANT BROGET VIOLSom ovennævnte men med en intens viol kropsfarve.

DOMINANT BROGET GRÅ Den dominant brogede Grå lægger sig op ad standarden for den dominant brogedehimmelblå bortset fra på følgende punkter

Kindpletter: Grå

Kropsfarve: Grå.

Hale: Lange fjer hvide.

(Det skal bemærkes, at der er lyse, mellem og mørke former af den dominant brogede Grå)

OBS OBS

Dominant brogede omfatter "dårligt" tegnede australskbrogede uden bånd, hollandsk

brogede i forskellige varieteter samt lysslagfjerede med dårlig tegning.

 

Dominant (Kontinental) broget blå – forfra og bagfra      Dominant (Kontinental) broget grågrøn

 

Vingetegning hos dominant (Kontinental) broget

 

Dominant (Kontinental) broget lysegrøn (bemærk den stort set korrekte ”smæk”)

DANSKBROGET LYSEGRØN

Maske: Smørblomst gul.

Spots: Som den normaltegnede lysegrønne. Fra 1 til fuldt antal spots er tilladt.

Kindpletter. Violet, sølvhvide eller en blanding af begge.

Kropsfarve: Uregelmæssige pletter af smørblomstgul og klar græsgrøn farve, hvoraf sidstnævnte

hovedsageligt vil være koncentreret på underbrystet, gump og underside.

Vinger: Sorte bølger eller polka prikagtige aftegninger, som ikke bør dække mere end 15-

20 % af vingernes samlede areal. Alle synlige slagfjer bør være klart gule, men

enkelte sorte fjer betragtes ikke som fejl

Tegninger: Uregelmæssige i hoved og nakke.

Vokshud: Kødfarvet.

Næb: Orange

Ben og Fødder: Kødfarvede.

Øje: Sort uden iris.

DANSKBROGET MØRKEGRØN Som ovennævnte, men med gul og mørkegrøn kropsfarve.

DANSKBROGET OLIVENGRØN Som ovennævnte, men med gul og olivengrøn kropsfarve.

DANSKBROGET GRÅGRØN Som ovennævnte, men med gul og Grågrøn kropsfarve.

Kindpletter: Grå, blå, skifer farvede eller en blanding af disse.

(Det skal bemærkes, at der findes lyse, mellem og Mørke former af den danskbrogede Grågrønne).

DANSKBROGET HIMMELBLÅ

Maske: Hvid.

Spots: Som den normaltegnede himmelblå. Fra 1 til fuldt antal sorte spots er tilladt.

Kindpletter: Violet, sølvhvide eller en blanding af begge.

Kropsfarve: Uregelmæssige pletter af hvid og klar himmelblå farve, hvoraf sidstnævnte

hovedsageligt vil være koncentreret på underbrystet, gump og underside.

Vinger: Sorte bølger eller polka prikagtige aftegninger, som ikke bør dække mere end 15-

20 % af vingernes samlede areal. Alle synlige slagfjer bør være klart hvide, men

enkelte mørke fjer betragtes ikke som fejl.

Tegninger: Uregelmæssige i hoved og nakke.

Vokshud: Kødfarvet.

Næb: Orange

Ben og Fødder: Kødfarvede.

Øje: Sort uden iris.

DANSKBROGET KOBOLT Som ovennævnte, men med hvid og kobolt kropsfarve.

DANSKBROGET MAUVE Som ovennævnte, men med hvid og mauve kropsfarve.

DANSKBROGET VIOL Som ovennævnte, men med hvid og viol kropsfarve.

DANSKBROGET GRÅ Som ovennævnte, men med hvid og Grå kropsfarve.

Kindpletter: Grå, blå, skifer farvede eller en blanding af disse.

(Det skal bemærkes, at der findes lyse, mellem og mørke former af danskbrogede Grå)

 

 

Danskbroget grå                   Danskbroget kobolt & danskbroget gulmasket viol

SORTØJET GUL

Kindpletter: Sølvhvide

Kropsfarve: Helt igennem rent gul og fri for enkelte grønne fjer eller grønt skær.

Vinger: Helt igennem rent gule, fri for tegning eller grønt skær.

Slagfjer og hale: Blegere gul end kropsfarven.

Vokshud: Kødfarvet.

Ben og Fødder: Kødfarvede.

Næb: Orange.

Øje: Sort uden iris.

 

Sortøjet gul                                          Sortøjet hvid

SORTØJET HVID

Kindpletter: Sølvhvide

Kropsfarve: Helt igennem rent hvid og fri for enkelte blå fjer eller blåt skær.

Vinger: Helt igennem rent hvide, fri for tegning eller blot skær.

Slagfjer og hale: Hvid.

Vokshud: Kødfarvet.

Ben og Fødder: Kødfarvede.

Næb: Orange.

Øje: Sort uden iris.

LACEWING GUL.

Maske: Gul, dekoreret med 6 symmetrisk placerede store, runde, kanelbrune spots, hvoraf de

to yderste delvist er dækket af kindpletterne.

Kindpletter: Bleg viol.

Kropsfarve: Ryg gump, bryst, flanker og underside gul.

Tegning: På hoved, nakke, hals og vinger kanelbrune på en gul baggrund.

Hale: Lange fjer kanelbrune.

Fødder og ben: Kødfarvede.

Øje: Rød med hvid iris.

 

Gul Lacewing                                       Hvid Lacewing

LACEWING HVID.

Som ovennævnte, men med hvid kropsfarve. Tegninger er kanelbrune på hvid baggrund.

OBS OBS

Den hvide farvenuance varierer kun lidt i forhold til dens normale modstykke, som den

maskerer. En gulmasket afart er anerkendt. Hvor der ikke findes en speciel klasse til

lacewings, skal den udstilles i alle andre varieteter.

DE TOPPEDE VARIETETER.

Cirkulær top: Skal besidde en flad, rund top, hvor fjerene har udgangspunkt midt på hovedet.

Halvcirkulær top: Her er der tale om en halvcirkel, der falder omkring næbbet.

Spids top: Her er der tale om en oprejst kvast af fjer, der rejser sig lige over næbbet og er omkring 1 cm høj.

Den toppede varietet kan kombineres med alle andre varieteter og farver, som tidligere er nævnt i denne publikation og standarden skal være nøjagtig som beskrevet under disse.

 

Toppet grågrøn og toppet dominant (kontinental) eller australskbroget.

SPANGLE LYSEGRØN

Maske: smørblomstgul, dekoreret med 6 symmetrisk placerede sorte spots med gult centrum,

hvoraf de yderste 2 delvist dækkes af kindpletterne.

Øje: Sort med hvid iris.

Kindpletter: Viol med sølvhvide fjer i hver kindplet.

Kropsfarve: Ryg gump, bryst, flanker og underside klar græsgrøn af en kraftig og jævn farve, som

den normale varietet.

Tegning: På vingerne gul, hvor alle fjer har en sort kant.

Hale: Lange fjer gule med eller uden en sort kant.

 

Korrekt tegnet spangle – bemærk spotsene

SPANGLE MØRKEGRØN

Som ovennævnte men med en mark laurbærgrøn kropsfarve. Halefjerene skal være af

en mørkere nuance.

SPANGLE OLIVENGRØN

Som ovennævnte men med en dyb olivengrøn kropsfarve. Halefjerene skal være af en

mørkere nuance.

SPANGLE GRÅGRØN

Den grågrønne lægger sig op ad standarden for den lysegrønne bortset fra på følgende

punkter.

Kindpletter. Grå

Kropsfarve: Mat sennepsgrøn.

Hale: Lange fjer gule eller gule med sort kant.

SPANGLE HIMMELBLÅ

Maske: Hvid, dekoreret med 6 symmetrisk placerede sorte spots med hvidt centrum, hvoraf

de yderste 2 delvist dækkes af kindpletterne.

Øje: Sort med hvid iris.

Kindpletter: Viol med sølvhvide fjer i hver kindplet.

Kropsfarve: Ryg, gump, brunt, flanker og underside klar himmelblå af en kraftig og jævn farve,

som den normale varietet.

Tegning: På vingerne hvid, hvor alle fjer har en sort kant.

Hale: Lange fjer hvide med hvide med en sort kant.

SPANGLE KOBOLT

Som ovennævnte men med en mørk koboltblå kropsfarve. Halefjerene skal være af en

mørkere nuance.

SPANGLE MAUVE

Som ovennævnte men med en mauve kropsfarve. Halefjerene skal være af en

mørkere nuance.

SPANGLE VIOL

Som ovennævnte men med en viol kropsfarve. Halefjerene skal være af en mørkere nuance.

SPANGLE GRÅ Den Grå Lægger sig op ad standarden for den himmelblå bortset fra på følgende Punkter

Kindpletter: Grå

Kropsfarve: Grå.

Hale: Lange fjer hvide eller hvide med sort kant.

 

 

1,0 Spangle Kobolt – OBS dårlige (men almindelige) spots til venstre.

 

  1. Spangle Himmelblå og 1.0 spangle Grå

    

    

 

 

 

 

 

 

VINGETEGNING SPANGLE HIMMELBLÅ

 

VINGETEGNING SPANGLE ISABEL GRÅGRØN

 

DANSK DOMINANT LYSEGRØN

Maske: Smørblomstgul, dekoreret med 6 symmetrisk placerede sorte spots, hvoraf de yderste

delvist dækkes af kindpletterne. Antydning af gult i spotsene, er en alvorlig fejl.

Øje: Sort med hvid iris

Vokshud: Blå hos hanner og brun hos hunner.

Kindpletter: Viol. Sølvhvide fjer i kindpletterne accepteres.

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside klart græsgrøn af en kraftig og jævn farve,

som den normale varietet.

Tegning: På vingerne gul, men alle dækfjer er med en sort søm omtrent 2-3 mm fra den gule

fjers yderkant. Udbredelsen af tegningen er som på den normale fugl, men i alle

tegnede områder er den væsentligt mere gul end denne. Vingernes dækfjer og slagfjer

er gule med en sort søm omtrent 2-3 mm fra fjerens yderkant.

Hale: Lange fjer gule med en sort fane.

Ben og

fødder: Grå/blå

DANSK DOMINANT MØRKEGRØN

Som ovennævnte, men med en mørk laurbærgrøn kropsfarve.

DANSK DOMINANT OLIVENGRØN Som ovennævnte, men med en dyb olivengrøn kropsfarve.

DANSK DOMINANT GRÅGRØN Den grågrønne lægger sig op ad standarden for den lysegrønne, bortset fra påfølgende punkter:

Kindpletter: Grå.

Kropsfarve: Mat sennepsgrøn.

DANSK DOMINANT HIMMELBÅ

Maske: Hvid, dekoreret med 6 symmetrisk placerede sorte spots, hvoraf de yderste delvist

dækkes af kindpletterne. Antydning af hvidt i spotsene, er en alvorlig fejl.

Øje: Sort med hvid iris

Vokshud: Blå hos hanner og brun hos hunner.

Kindpletter: Viol. Sølvhvide fjer i kindpletterne accepteres.

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside klar himmelblå af en kraftig og jævn farve,

som den normale varietet.

Tegning: På vingerne hvid, men elle dækfjer er med en sort søm omtrent 2-3 mm fra den hvide

fjers yderkant.

Udbredelsen af tegningen er som på den normale fugl, men i alle tegnede områder er

den væsentligt mere hvid end denne. Vingernes dækfjer og slagfjer er hvide med en

sort søm omtrent 2-3 mm fra fjerens yderkant.

Hale: Lange fjer hvide med en sort fane.

Ben og fødder: Grå/blå

DANSK DOMINANT KOBOLT Som ovennævnte, men med en mørk Koboltblå kropsfarve.

DANSK DOMINANT MAUVE Som ovennævnte, men med en dyb mauve kropsfarve.

DANSK DOMINANT VIOL Som ovennævnte, men med en viol kropsfarve

DANSK DOMINANT GRÅ Den grå lægger sig op ad standarden for den himmelblå, bortset fra på følgende

punkter:

Kindpletter: Grå.

Kropsfarve: Grå.

DANSK DOMINANT LYSEGRØN/HIMMELBLÅ M.V.

DOBBELTFAKTOR

Dobbeltfaktorfuglen er en helt ren grøn, blå, grågrøn eller grå fugl.

Maske: Hvid/gul, helt fri for tegning (spots)

Øje: Sort med hvid iris

Vokshud: Blå hos hanner og brun hos hunner.

Kindpletter: Sølvhvide.

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside klar lysegrøn, himmelblå, grågrøn eller grå

m.v. med en jævn farve af minimum 50% intensitet i forhold til den normale fugl.

Mindre en 50% kropsfave i forhold til normalfuglen er en fejl og skal straffes.

Tegning: Vingerne er helt hvide eller gule uden antydning af vingetegning

Hale: Lange fjer hvide eller gule.

Ben og fødder: Grå/blå

 

TEXAS CLEARBODY (KØNSBUNDET) LYSEGRØN

Maske: Gul, dekoreret med 6 symmetrisk placerede, store, runde og sorte spots, hvoraf de

yderste to delvist dækkes af kindpletterne.

Kindpletter: Violet.

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside gul med en afbleget nuance af den grønne

farve skinnende igennem. De grønne områder varierer i intensitet fra næsten

ingenting til op mod 50 % af normal farvedybde. Intensiteten tiltager nedover kroppen

fra brystet til området omkring gumpen hvor farven er mest intens.

Hale og Vinger: De store fjer i vingerne er grålige i farven, mens halefjerene skal være mørkeblå.

Fødder og ben: Blå/Grå marmorerede.

Øje: Sort med hvid iris.

(Det skal iagttages, at der er lysegrøn, mørkegrøn og olivengrønne former af Texas

clearbody.)

TEXAS CLEARBODY (KØNSBUNDET) GRÅGRØN

Maske: Gul, dekoreret med 6 symmetrisk placerede, store, runde og sorte spots, hvoraf de

yderste to delvist dækkes af kindpletterne.

Kindpletter: Grå.

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside jævn og mat grågrøn fra bryst til gump.

Hale og Vinger: De store fjer i vingerne er blegt grålige i farven, mens halefjerene skal være sorte.

Fødder og ben: Blå/Grå marmorerede.

Øje: Sort med hvid iris.

(Det skal iagttages, at der er lyse, mellem og mørke former af Texas clearbody

grågrøn.)

TEXAS CLEARBODY (KØNSBUNDET) HIMMELBLÅ

Maske: Hvid, dekoreret med 6 symmetrisk placerede, store, runde og sorte spots, hvoraf de

yderste to delvist dækkes af kindpletterne.

Kindpletter: Violet.

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside hvid med en afbleget nuance af den blå farve

skinnende igennem. De blå områder varierer i intensitet fra næsten ingenting til op

mod 50 % af normal farvedybde. Intensiteten tiltager nedover kroppen fra brystet til

området omkring gumpen hvor farven er mest intens.

Hale og Vinger: De store fjer i vingerne er grålige i farven, mens halefjerene skal være mørkeblå.

Fødder og ben: Blå/Grå marmorerede.

Øje: Sort med hvid iris.

(Det skal iagttages, at der er Himmelblå, Kobolt og Mauve og Viole former af Texas clearbody)

 

Texas clearbody grågrøn og himmelblå

 

Texas Clearbody Guldmasket og Opaline grågrøn

 

Vingetegning Texas Clearbody blå.

TEXAS CLEARBODY (KØNSBUNDET) GRÅ

Maske: Hvid, dekoreret med 6 symmetrisk placerede, store, runde og sorte spots, hvoraf de

yderste to delvist dækkes af kindpletterne.

Kindpletter: Grå.

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside jævn og mat grå til hvid fra bryst til gump.

Hale og Vinger: De store fjer i vingerne er blegt grålige i farven, mens halefjerene skal være sorte.

Fødder og ben: Blå/Grå marmorerede.

Øje: Sort med hvid iris.

(Det skal iagttages, at der er lyse, mellem og mørke former af Texas clearbody grå.)

EASLEY CLEARBODY (DOMINANT) LYSEGRØN

Maske: Gul, dekoreret med 6 symmetrisk placerede, store, runde og sorte spots, hvoraf de

yderste to delvist dækkes af kindpletterne.

Kindpletter: Røg grå.

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside gul med en afbleget nuance af den grønne

farve skinnende igennem. De grønne områder varierer i intensitet fra næsten

ingenting til op mod 50 % af normal farvedybde. Intensiteten tiltager nedover kroppen

fra brystet til området omkring gumpen hvor farven er mest intens.

Hale og Vinger: De store fjer i vingerne er meget sorte med en minimal lys kant. Halefjerene skal

være sorte.

Fødder og ben: lyserøde/kødfarvede/Grå marmorerede.

Øje: Sort med hvid iris.

(Det skal iagttages, at der er lysegrøn, mørkegrøn og olivengrønne former af Easley

clearbody.)

EASLEY CLEARBODY (DOMINANT) HIMMELBLÅ

Maske: Hvid, dekoreret med 6 symmetrisk placerede, store, runde og sorte spots, hvoraf de

yderste to delvist dækkes af kindpletterne.

Kindpletter: Røg grå.

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside hvid med en afbleget nuance af den blå farve

skinnende igennem. De blå områder varierer i intensitet fra næsten ingenting til op

mod 50 % af normal farvedybde. Intensiteten tiltager nedover kroppen fra brystet til

området omkring gumpen hvor farven er mest intens.

Hale og Vinger: De store fjer i vingerne er meget sorte med en minimal lys kant. Halefjerene skal

være sorte.

Fødder og ben: Lyserøde/kødfarvede/Grå marmorerede.

Øje: Sort med hvid iris.

(Det skal iagttages, at der er Himmelblå, Kobolt og Mauve og Viol former af Easley

clearbody.)

SADDLEBACK LYSEGRØN

Maske: Gul, dekoreret med 6 symmetrisk placerede, store, runde og sorte spots, hvoraf de

yderste to delvist dækkes af kindpletterne.

Kindpletter: Violet.

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside lysegrøn af en jævn og klar farve.

Hale og Vinger: De store fjer i vingerne er sorte med en minimal gul kant, mens halefjerene skal være

mørkeblå.

Fødder og ben: Blå/Grå marmorerede.

Øje: Sort med hvid iris.

(Det skal iagttages, at der er lysegrøn, mørkegrøn og olivengrønne former af

Saddleback lysegrøn.)

SADDLEBACK GRÅGRØN

Maske: Gul, dekoreret med 6 symmetrisk placerede, store, runde og sorte spots, hvoraf de

yderste to delvist dækkes af kindpletterne.

Kindpletter: Grå.

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside grågrøn af en jævn og klar farve.

Hale og Vinger: De store fjer i vingerne er sorte med en minimal gul kant, mens halefjerene skal være

sorte.

Fødder og ben: Blå/Grå marmorerede.

Øje: Sort med hvid iris.

(Det skal iagttages, at der er lyse, mellem og mørke former af Saddleback grågrøn.)

SADDLEBACK HIMMELBLÅ

Maske: Hvid, dekoreret med 6 symmetrisk placerede, store, runde og sorte spots, hvoraf de

yderste to delvist dækkes af kindpletterne.

Kindpletter: Violet.

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside dybt himmelblå.

Hale og Vinger: De store fjer i vingerne er sorte med en minimal hvid kant, mens halefjerene skal

være mørkeblå.

Fødder og ben: Blå/Grå marmorerede.

Øje: Sort med hvid iris.

(Det skal iagttages, at der er Himmelblå, Kobolt og Mauve og Viole former af

Saddleback clearbody.)

SADDLEBACK GRÅ

Maske: Hvid, dekoreret med 6 symmetrisk placerede, store, runde og sorte spots, hvoraf de

yderste to delvist dækkes af kindpletterne.

Kindpletter: Grå.

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside grå af en jævn og klar farve.

Hale og Vinger: De store fjer i vingerne sorte med en minimal hvid kant, mens halefjerene skal være

sorte.

Fødder og ben: Blå/Grå marmorerede.

Øje: Sort med hvid iris.

(Det skal iagttages, at der er lyse, mellem og mørke former af saddleback grå.)

SKIFER

Maske: Hvid, dekoreret med 6 symmetrisk placerede, store, runde og sorte spots, hvoraf de

yderste to delvist dækkes af kindpletterne.

Kindpletter: Dybt violette.

Kropsfarve: Ryg, gump, bryst, flanker og underside mat skifer blå/grå af en jævn og klar farve.

Hale og Vinger: De store fjer i vingerne er sorte med en minimal lys kant. Halefjerene skal være dybt

mørkeblå.

Fødder og ben: lyserøde/Grå.

Øje: Sort med hvid iris.

(Det skal iagttages, at der er lyse, mellem og mørke former af skifer.)